Liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng

Tên đơn vị: Giầy Thảo Linh

Địa chỉ: nhà B7 , tập thể Viện Khoa Học Nông Nghiệp , xã Vĩnh Quỳnh , Thanh Trì , Hà Nội

Điện thoại: 0972.789.283

0242.2468.333

016.9895.9895

Giám đốc: Ông Vũ Thế Kiểm